Горна Оряховица - Администрация

Общинска администрация на Горна Оряховица


Общинската администрация на Община Горна Оряховица извършва разнородни дейности, необходими за функционирането на законодателството в общината.
Местното население избира Кмет на община и Общински съвет на Горна Оряховица. Така народните избранници получават правото да управляват.
Общинският съвет е колективен орган на самоуправление, който определя политиката за развитие на общината, и числеността и структурата на Общинската администрация. Приема и одобрява стратегии, планове и програми, свързани пряко с общината. Приема правилници, наредби, инструкции, решения и декларации.
Общинската администрация извършва услуги в общината, изпълнявайки решенията (актовете) на Общинския съвет на Горна Оряховица. Ръководител на Общинската администрация е кметът на общината, който ръководи постоянно заетите лица в общинската администрация, и следи и осигурява изпълнението на актовете на Общинския съвет. Той назначава свои заместници и лица в общинската администрация, съгласно утвърдената от Общиснкия съвет численост.
Заместник кметовете се назначават от кмета на Общината. Те имат определени задължения в определени сфери – икономика, финанси, култура и др., за всяка община различно.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
КМЕТ НА ОБЩИНАинж. Добромир Добрев0618 6-00-06
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
Секретаринж. Маргарита Корчева0618 2-00-62
Дирекция "Обща администрация"  
Гл.юрисконсултМарин Петков0618 2-16-87
Гл. счетоводителДаниела Караиванова0618 6-02-26
Гл.експерт-връзки с обществеността 0618 6-07-29
Гл.експерт-международна дейност и туризъмПолина Люлевавътр. 171
Отдел "Административно-правно обслужване и ГРАОН"
Сектор "ГРАОН"
  
Мл.експерт "ГРАОН"Павлета Николинскавътр. 200
Мл.експерт "ГРАОН"Ангелина Йосифова0618 6-00-67
Ст.специалист "ГРАОН"Мария Топалова0618 6-00-67
Ст.специалист "ГРАОН"Делка Иванчелиевавътр. 200
Ст.специалист "ГРАОН"Петранка Митевавътр.200/109
Сектор "Административно и организационно обслужване"  
Ст.експерт "Управление на човешките ресурсиРалица Асеновавътр. 187
Ст.специалист "Човешки ресурси"Ганка Муневавътр. 187
Ст.експерт "Системен администратор"Николай Маринов0618 6-02-65
Ст.специалист канцеларияИскра Стефанова0618 6-00-06
Ст.специалист деловодно обслужванеСтела Тодоровавътр. 108
Сектор "Правно обслужване и обществени поръчки"  
Мл.юрисконсултНина Петровавътр. 164
Мл.експерт обществени поръчкиАнелия Маневавътр. 164
Отдел "Бюджет и финансово - счетоводна дейност"  
Началник отделВаля Андреева0618 6-04-36
Ст.експерт- бюджет държавни дейностиДарина Енева0618 2-80-72
Ст.експерт- бюджет местни дейностиАна Георгиева0618 2-17-43
Мл.експерт по бюджет и РЗНадежда Георгиева0618 2-17-43
Ст.счетоводителЙорданка Павлова0618 6-02-49
Ст.счетоводителПетя Петрова0618 6-02-49
Ст.счетоводителБонка Тодорова0618 6-02-49
Ст.счетоводителЛюдмила Ботева0618 6-02-49
Ст.специалист-счетоводна и касова отчетностДимитранка Христова0618 6-00-68
Отдел "Местни приходи и управление на собствеността"  
Началник отделКрасимира Иванчева0618 6-00-90
Ст. инспектор МДТГалина Млеченкова0618 6-00-90
Мл. инспектор МДТЕлица Пъшевавътр. 222
Ст. специалист - МДТНели Никовавътр. 222
Ст. специалист - МДТАнтоанета Петковавътр. 222
Ст.специалист-счетов.дейностПавлинка Иванова0618 6-00-90
Ст.специалист-счетов.дейностАнета Иванова0618 6-00-90
Мл.специалист МДТНадка Маймарова0618 6-00-90
Мл.специалист МДТКрасимира Димитрова0618 6-00-90
Мл.специалист общинска собственостБонка Бонева0618 2-51-50
Гл. специалист общинска собственостВенелин Токмакчиев0618 2-51-50
Ст.експерт по приватизация и общинска собственостДесислава Саркизова-Карабоева0618 2-51-50
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
Отдел "Финасов контрол и вътрешен одит"  
Началник отделМилен Пенев0618 6-08-54
Ст. вътрешен одиторГанка Таджер0618 6-08-54
Фин. контрольорВаня Александрова0618 2-17-43
Дирекция "Специализирана администрация"  
Главен архитектарх.Елена Петкова0618 2-14-95
Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"  
Началник отделинж. Георги Трънков0618 6-05-67
Гл.специалист по КРарх. Лора Бъчварова0618 6-05-67
Ст.специалист-ТУГАЛюбинка Костадиновавътр. 158
Ст.специалист-АСКЖивка Станчевавътр. 151
Ст.специалист КРМартин Борисоввътр. 122
Мл. специалист КРНиколай Михайловвътр. 122
Ст. специалистДиана Момчевавътр. 158
Отдел "Инвеститорски контрол, ЕЕ и екология"  
Началник отделинж. Гергана Тодорова0618 2-14-27
Гл.специалист по ел.изгр.и ЕЕАнгел Трифонов0618 6-00-36
Гл.специалист транспортна мрежаВеселин Пунчев0618 6-00-36
Гл.специалистЕмилиана Дешевавътр. 175
Гл.специалистинж. Теменужка Тодоровавътр. 175
Гл.специалистНадя Дамянова-Даракчиевавътр. 117
Ст.специалист по ИКДонка Пеневавътр. 175
Ст. специалист арх. и строителствоИскра Суванджиевавътр. 175
Мл.специалистМирослава Цоневавътр. 103
Мл.специалист ел.изгр.ЕЕМария Момчева0618 6-00-36
Отдел "Стопански дейности"  
Началник отделНиколай Цачев0618 6-02-40
Ст.специалист стопански дейостиИван Фачев0618 6-00-04
Ст.експерт стопански дейостиЦветомир Георгиев0618 6-02-40
Мл.експерт стопански дейостиЙоана Стойкова-Пимпирева0618 6-00-04
Мл.експерт стопански дейостиМиглена Петковавътр. 164
Отдел "Образование и култура"  
Началник отделЙорданка Кушева0618 6-06-49
Ст.експерт по образованието и секрет.МКБПОПРумянка Матеева0618 2-80-72
Мл.експерт соц.дейн. и икономист по образованиетоМиглена Папазовавътр. 162
Гл.специалист.по здравеопазване и физк.и спортИгор Бакьов0618 6-06-49
Гл. специалист култура и рел.дейностиСилвия Василевавътр. 162
Отдел "Местно икономическо развитие и евроинтеграция"  
Началник отделПетя Комитова0618 6-02-19
Мл. експертМирослава Къневавътр. 189
Мл. експертНевяна Николова-Станчевавътр. 171
Мл. експертМилко Петковвътр. 189
Ст. специалистМаргарита Златевавътр. 171
Ст. специалистМария Алипиевавътр. 171
Звено "Център за инф., административно обслужване и
други услуги за граждани"
  
Ст. специалистСтефчо Алипиеввътр. 110
Мл.специалист информационно обслужванеНиколай Николоввътр.141
Ст. специалист - обредиЗахаринка Йордановавътр.109/200
Мл. специалистАнелия Стефановавътр.108
Мл. специалистАнтоанета Балановавътр.105
Старши специалистТатяна Малчевавътр.106
Старши специалистПавлина Генчевавътр.160
Ст.специалист ТСУМарин Тодорановвътр.122
Ст.специалистИвелина Захариевавътр.125
Ст.специалистТинка Илиевавътр.125
Ст.специалист МДТКрасимира Георгиевавътр.111
ОгнярНедялко Недялковвътр.133
ДомакинСтефка Рашковавътр.156
ТелефонистТамара Гешева0618 6-05-01
ШофьорМилен Димитроввътр.148
Звено "Обслужване и подпомагане дейността на ОбС"  
Ст. специалист техническо обслужване ОбСМария Кръстева0618 6-05-02
Шофьор ОбСПламен Петковвътр.148
"Други дейности по жилищно строителство,
БКС и регионално развитие"
  
Ст. специалист ТСУНиколинка Данковавътр.122
Ст. специалист ТСУМая Тодоровавътр.151
Ст. специалист ТСУЛюдмил Гърдеввътр.151
Ст. специалистДонка Георгиева0618 2-17-43
Мл.експертНела Николова-Радева 
Механик гараж за тр. средстваЗахари Ивановвътр.172
ШофьорКрасимир Камбуроввътр.148
ШофьорАврам Аврамоввътр.148
Оператор въвеждащ данниМагдалена Ивановавътр.183
Специалист поддръжкаМирослав Попивановвътр.181
"Други дейности по икономиката"  
Главен специалистСтела Бакърджиевавътр.125
Ст.специалистДимитрина Радевавътр. 183
Ст.специалистМилчо Димитроввътр.117
Ст.специалистСтанимир Първановвътр.117
Ст.специалистВаня Василевавътр.117
АрхивистИванка Дончевавътр.222
ЦДГ - счетоводство  
Гл. счетоводителДонка Стоянова0618 6-06-51
СчетоводителМаргарита Якимова0618 6-06-51
СчетоводителБоянка Стоева0618 6-06-51
КасиерГалина Димова0618 6-06-51
БЗ "Общински социален комплекс"  
РъководителКрасимира Димитрова0618 2-23-80
Гл. счетоводителПетрия Пенчева0618 2-23-80
Личен съставГоряна Йовковавътр.190
Личен съставНиколaй Розовановвътр.159
КасиерДаринка Кънчевавътр.159
СчетоводителВалентина Тончевавътр.159
СчетоводителМарийка Митевавътр.159
Служба "Обществен ред и сигурност"  
Началник службаАнгел Мусеввътр.149
ОхранителГеорги Георгиев0618 6-00-78
ОхранителТодор Дебелцоввътр.148
ОхранителДимитър Димитров0618 2-21-50
Отдел "Военен"  
Началник отделВенелин Ненчев0618 2-61-97
Общинско Кабелно радио  
Програмен ръководителСилвия Димитровавътр.166
ТехникДилян Кириловвътр.166
Общинска служба "Земеделие и гори"  
Началник службаЛюдмила Христова0618 6-07-15
Мл. експертМарияна Пехливанова0618 6-07-15
Ст. специалистТаня Козарева0618 6-07-15
Мл. експертСветлана Ганева0618 6-07-15
Общински съвет на ветераните от войната  
 Недялка Костовавътр. 139
Общински съвет за сигурност  
ДежуренКалин Христов0618 6-02-16
ДежуренМирослав Mинков0618 6-02-16
ДежуренДимитър Иванов0618 6-02-16
ДежуренМитко Петров0618 6-02-16
ДежуренИван Гутев0618 6-02-16

информацията е взаимствана от официалният сайт на община Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg