Горна Оряховица география

География


Географско положение
Най-ниската точка на града се намира край брега на р. Янтра и е с надморска височина 92 м, докато най-високата точка е платото „Камъка“, с надм. височина 412 м.Хълмът Камъка Градът е разположен в северното подножие на Търновските височини,имащи формата на грамадна подкова,отворена на изток.Височините са прорязани от пролома на р.Янтра,наречен Дервент.На запад от него е Беляковското плато,а на изток остават Камъка и Арбанашкото плато.Те са остатъци от силно разрушена антиклинала,изградена от долнокредни глини,пясъчниции варовици.Тя представлява плато,спускащо се на юг към Балкана,а на север към Дунавската равнина. Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии. Оста на международния транспортен коридор № 9 минава през нейната територия (свързващ Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г. Оряховица-Русе).
Астрономическото географско положение
Градът се намира на 25о42’ източно от Гринуич и 43о8’ северно от Екватора. През януари средната температура е минус 2 градуса, през юли - 23 градуса. Слънчевите дни в Горна Оряховица са повече от 70. Географската ширина поставя Горна Оряховица по-близо до Екватора, отколкото до полюса. Това определя и особеностите на природните условия на града.Той заема южната част на умерения климатичен пояс с влияние на субтропика. Положението ? в умереноконтинентална област се отразява върху климата, почвите, растителността и животинския свят. Всички те се характеризират с голямо разнообразие.
Релеф
Град Горна Оряховица се намира в централната част на Предбалкана. Той е част от морфоструктурата на Балканидите,оформили се на границата между мезозойската и неозойската ера.Релефът има нископланиски характер, сиви горски почви и умереноконтинентален климат, което благоприятства отглеждането на трайни насъждения.За формите на релефа на община Горна Оряховица са характерниасиметрични речни долини,суходолия,плата и свлачища.Средната надморска височина е 218м.Най-южната част на района е с планински релеф и климат и преобладаващи кафяви горски почви.
Климат
По-голямата част от територията на общината попада в умерено-континенталната климатична област.Само най-южните му части се отнасят към планинската климатична област.Средногодишната температура за Горна Оряховица +11,5°С ,а в Средногодишната температура за цяла България е около 10,5°С.Минималните температури за годината са през месец януари,като най-ниската е измерена през 1942 г.- -31,50°С,а максималната е измерена през юли- 44,3°С.(*Данните са от Метеорологична служба при летище Горна Оряховица) Валежите са неравномерно разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и пролетно-летен. Средната годишна сума на валежите за страната е 670 л/кв.м. В общината средно през годината падат 565 л/кв.м* ,което е под средното за страната.През зимата падат предимно валежи от сняг и снежната покривка е устойчива,а през лятото от дъжд.Средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 метра в секунда.

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg