Горна Оряховица транспорт

Транспорт


Община Горна Оряховица е с добре развит сухопътен, железопътен и въздушен транспорт. ЖП гара Горна Оряховица е един от най-големите железопътни възли в Република България, летище Горна Оряховица е петото международно летище в страната.

Автобусен транспорт

Автобусният транспорт се осъществява от частни фирми, осъществяващи разписания в общинската, областната и републиканската транспортни схеми. В общинската транспортна схема са утвърдени 4 градски линии и 9 междуселищни връзки на центъра с населените места от общината. В областната транспортна схема има 19 автобусни линии, а в републиканската транспортна схема - 5 линии, като двата първокласни пътя София-Варна и Русе-Стара Загора осигуряват връзка на Горна Оряховица с всички точки на страната. В Общината има 3 училищни автобуса и 4 маршрута, обслужващи заетите лица на територията на Общината. Основен превозвач за гр. Г.Оряховица е "Янтра-транспорт" АД с предмет на дейност превоз на пътници и товаро-разтоварна дейност. Тя се изпълнява от наличните около 50 броя автобуси от градски, извънградски и туристически тип.
В Община Горна Оряховица се пресичат две от основните национални пътни артерии с важно значение за Европейската пътна мрежа, а именно път Е-85, като част от Транс-европейски транспортен коридор №9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Кърджали с отклонения към Гърция и Турция) и път Е-772 София-Варна.

Железопътен транспорт

... Град Горна Оряховица е седалището на едно от трите големи жп поделения за превозна дейност, и едно от шестте поделения за товарна дейност в Република България.
Гара Г.Оряховица е един от най-големите железопътни възли със значителен пътнико и товарооборот. Със своите обслужващи функции тя е от национално значение.
Дължината на жп. пътя на територията на Община Горна Оряховица е 28,1 км, а  дължината на жп. линията на територията на поделение "Пътнически превози" е 1 318  км. На територията на Община Горна Оряховица има двойни линии с дължина 3 км.
През гр. Горна Оряховица минават следните международни жп линии:
 • Истанбул - Букурещ
 • Солун - Будапеща
 • София - Букурещ - Киев - Москва
От жп гара Горна Оряховица  се осъществяват връзки с международните линии:
 • Варна - Москва
 • Бургас - Братислава - Краков
 • Варна - Братислава - Краков
През Горна Оряховица минават главна жп линия № II София - Варна и жп линия № IV  Русе  Подкова.
По линия № II:
 • Варна
  • -посока Варна, Шумен, Комунаре, Карнобат, Бургас
  • -посока Карнобат, Ямбол, Стара Загора
  • -посока Каспичан, Русе
 • София
  • -посока Левски, Свищов
  • -посока Ловеч, Троян
  • -посока Плевен, Ясен, Черквица, Мездра, Видин
ЖП пътищата София - Варна и Русе - Подкова, осигуряват връзка на Горна Оряховица с потоците " изток-запад" и " север-юг" и поставят града в много благоприятно положение за превоза на товари и хора.

На територията на Община Горна Оряховица има изградени 6 индустриални клона:
 • МС АД - oтклонение от жп линията Горна Оряховица Лясковец и има дължина 5 км;
 • Агромедика Химснаб АД Горна Оряховица - отклонение от жп линията Горна Оряховица - Лясковец  с дължина 4 км;
 • Захарни Заводи АД - разполага със собствен вътрешно заводски жп транспорт с дължина  12 км;
 • Дакор ООД отклонение от линията Горна Оряховица - Лясковец  с дължина 1200 м;
 • Топливо АД - отклонение от линията Горна Оряховица - Лясковец  с дължина 400 м;
 • Вторични суровини - отклонение от жп линията  Горна Оряховица - Русе.

Пътнически превози

Поделение за пътнически превози - Горна Оряховица с предмет на дейност - ремонт и експлоатация на пътнически вагони и превоз на пътници обслужва 11 области: Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Търговище и Шумен. В поделението са изградени 6 регионални центъра за пътнически превози: Плевен, Г. Оряховица, Русе, Варна, Добрич и Шумен - обслужващи звена за пътническа дейност. Повече от 79,000 пътници преминават през жп. гара Горна Оряховица всеки месец.

За контакти:
Поделение за пътнически превози
5100, гр. Г. Оряховица, ул."Цар Освободител" № 97
тел.: +359  618 60869, тел./факс: +359  618 60687

Товарни превози

Горна Оряховица е и седалище на едно от шестте поделения за товарни превози. Поделение за товарни превози "БДЖ" ЕАД извършва товарна дейност и обслужва 7 области: Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Товарно поделение Горна Оряховица извършва превоз на всички видове товари във вагони и контейнери.
Извършва се обработка на всички видове контейнери.
В структурата на поделението има две регионални локомотивни депа в Горна Оряховица и Русе, две филиални локомотивни депа в Плевен и Левски, четири кантори за товарни превози в Плевен, Русе, Горна Оряховица и Левски, четири вагонно-ремонтни участъка и два вагонно-ремонтни цеха в Горна Оряховица и Русе.
Приблизително 8,370 товарни вагона преминават и се обработват през жп. гара Горна Оряховица всеки месец.

За контакти:
Поделение за товарни превози
5100, гр. Г. Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97
тел.: +359 618 63601, тел./факс: +359 618 60872
д-я Търговска експлоатация
тел.: +359 618 63603, факс: +359 618 63919

Въздушен транспорт

... От 1995 година Летище Горна Оряховица е петото международно летище в страната. Намира се в централна Северна България, на равни разстояния до големите административни центрове - София, Варна, Русе, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Бургас. Летището е изградено в непосредствена близост до старата българска столица- град Велико Търново - на 12км.Центърът за управление на въздушните полети ръководи движението на самолетите над цяла Северна България. В полувековното си съществуване като транспортно-комуникационен център с режим на работа 24 часа, то се използва за чартърни, товарни и пътнически полети, за внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция от и за България, Европа, Азия, Близкия изток и Африка. Географското разположение обуславя едно динамично движение на хора и товари към всяка точка на страната и в чужбина, превръщайки гр. Горна Оряховица в една благоприятна за инвестиции зона. Има възможност за бърза смяна на един вид транспорт с друг, с цел по-бързото им и ефективно използване.

Данни за "Летище Г. Оряховица" ЕАД:
Дължина на пистата 2500м.
Широчина на пистата 45м.
Полоса 09/27.
Заход по уреди VOR, DME, NDB.

Летището разполага с една рульожна пътека. На територията на общината има действаща селскостопанска авиация, техническото и летателно оборудване на която е способно да задоволи нуждата на селското стопанство на цяла Северна България.
За контакти:
Летищен координационен център +359 618/60031
E-mail: goryahovitsaairport@abv.bg , ops@gornaoryahovitsa-airport.bg

Летищна служба за сигурност и охрана +359 618/98 965
E-mail: security@gornaoryahovitsa-airport.bg

Гранична полиция при летище Горна Оряховица +359 618/98 962

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg