Сигнали на граждани от община Горна Оряховица

Ремонт на пътна настилка на ул.Яребична

10.05.2014г. - изпратен от ръковдство на РСЦ Г.Оряховица

От 2000г на ул.Ил.Макариополски 21 е изграден Разменен сортировъчен център към Български пощи.Транспортния вход е на ул.Яребична на която ремонт на пътна настилка не е правен и е в ужасно състояние,което затруднява дейността ни. Моля, решете проблема.

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg