Информация за "Сатори 02"ЕООД

Информация за "Сатори 02"ЕООД

Описание
Росица Иванова е психолог-консултант, енергиен психолог и Рейки мастер. Член на ААМЕТ \Association of the Advancement of Meridian Energy Techniques/, на Дружеството по позитивна психотерапия в България и на Асоциация на психолозите в България. Завършила ВТУ „СВ.Св.Кирил и Методий” социални дейности и психология и следдипломна квалификация във ВТУ психолог-консултант. Сертифицирана за работа с методите на позитивната психотерапия и енергийната психология в Институт за интегрално развитие. Извършва индивидуално, семейно и консултиране на юноши. Индивидуално консултиране - решаване на личностни проблеми – страхове; тревожност; трудности при взимане на решения, депресивни състояния; осъществява психологическа подкрепа при житейски кризи; подкрепа при адаптация към нова среда; справяне със стреса, развитие на личностни качества и умения. Консултиране на юноши с проблеми в общуването, трудности в училище, рискови поведения, подтиснатост и депресия, агресия. Семейно консултиране – преодоляване различията в начина на общуване, умения за водене на диалог, поведенчески задачи за общуване и търпение. Използва методите на позитивната, когнитивно-поведенческа и неорайхианска терапия, дихателни техники, тибетски упражнения, трансперсонални практики: съзидателна визуализация, релаксация, медитация, автогенен тренинг, рейки. Измерва енергийното ниво на цялото тяло и на отделните органи с апарата „Биопулсар” и изготвя програма за корекция на откритите дисхармонии на енергийно ниво. В основата си енергийната психология се състои от следването на процедури за третиране на определени акупунктурни точки, придружени с фокусиране на вниманието върху конкретен проблем. Работи се за справяне с негативни емоции – тъга, страх, гняв и травматични преживявания от всякакъв род. Росица Иванова използва енергийните техники EFT \Emotional Freedom Technique\; BSFF \Be Set е акроним на “Behavioral & Emotional Symptom Elimination Training”, а Fast е акроним на “Fear, Anger, Sadness, Trauma”\, ТАТ /Тапас Акупресурна Техника/ и Soul Detective Work.

Град/село
Горна Оряховица

Адрес
ул."Янко Боянов" 32 ет.1

Лице за контакти
Росица Иванова

Тел. за контакти
0887461412

Факс

Email

Медицина и здравеопазване(1)


Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg