Информация за Райфайзенбанк (България) ЕАД

Информация за Райфайзенбанк (България) ЕАД

Описание
Райфайзенбанк (България) ЕАД е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). РБИ Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) е един от водещите доставчици на корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Австрия и водеща универсална банка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тя води началото си от сливането на съществени части от бизнеса на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ. Сделката беше юридически финализирана през месец октомври 2010 г. РБИ е собственост на РЦБ, която притежава 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РБИ предлага корпоративно и инвестиционно банкиране за австрийски и международни компании, широка мрежа от банкови и лизингови дружества в ЦИЕ за корпоративни и индивидуални клиенти, както и корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Азия и основните световни финансови центрове.

Град/село
Горна Оряховица

Адрес
ул. Мано Тодоров 1

Лице за контакти

Тел. за контакти
0700 10 000

Факс
(+359 2) 943 45 28

Email
call.center@raiffeisen.bg

Банки(6)


Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg